- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

- การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบเพื่อสรรหา เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565

 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ 2565

 - รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิ

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิ

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค.