- ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี 2565 (ไฟล์แนบ)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นางประภาพร เลาหะวนิช ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

 

 

- ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี 2563 (ไฟล์แนบ)

 - การประเมิณความเสี่ยงการทุจริต

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต