จำหน่ายสินค้าชุมชน ตำบลหัวเรือ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทย บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเรือ

หมายเลขโทรศัพท์ 081-0725671

 

 

 

 

จำหน่ายสินค้าชุมชนพริกแกง

กลุ่มแม่บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเรือ

หมายเลขโทรศัพท์ 062-1045954

 
 

จำหน่ายสินค้าชุมชนไส้กรอก หมูแดดเดียว

กลุ่มอาหารแปรรูปบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเรือ

หมายเลขโทรศัพท์ 086-4688995