ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 19 พฤษภาคม, 2566
  • ลิงค์กระจายข่าว:

สำรวจความต้องการในการสร้างบ้านพักอาศัย

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น . องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ได้ลงพื้นที่ บ้านหนองจอก หมู่ 4 ตำบลหัวเรือ เพื่อสำรวจความต้องการในการสร้างบ้านพักอาศัย ในโครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง รายนายสุริยา บุญสุภา และคณะกรรมการกองทุนหลักหลัประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.หัวเรือ ลงพื้นที่ มอบของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึงพิง ราย นายเรวัตน์ กุลแก้ว บ้านหนองจอก หมู่ 4 ค่ะ