ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดสดหัวเรือ บ้านหัวเรือ หมู่ 3 Download ! 11 มกราคม, 2566
2 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 Download ! 11 มกราคม, 2566
3 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายใน อบต.หัวเรือ Download ! 11 มกราคม, 2566
4 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 2 (ซอยบ้านพ่อสุบรรณ เชื่อม บ้านหนองเม็ก) Download ! 11 มกราคม, 2566
5 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 2 (ซอยข้งบ้านแม่แพงศรี สุดถนอม) Download ! 11 มกราคม, 2566
6 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ 2 (ซอยข้างบ้านแม่บังอร สมพอง) Download ! 11 มกราคม, 2566
7 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดร่องระบายน้ำ หมู่ 3 (ร่องระบายน้ำทุ่งหนองแต้) Download ! 11 มกราคม, 2566
8 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4 (ซอยหนองมันปลา) Download ! 11 มกราคม, 2566
9 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 7 (ถนนสายบ้านสำราญ หมู่ 7 เชื่อมบ้านหัวเรือ หมู่ 11) Download ! 11 มกราคม, 2566
10 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 10 (ซอยศรีบู) Download ! 11 มกราคม, 2566
11 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 (ซอยบ้านพ่อพรม จิตรสิงห์) Download ! 11 มกราคม, 2566
12 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 14 (ถนนรอบหนองจิก) Download ! 11 มกราคม, 2566
13 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 16 (ซอยฟาร์มไก่) Download ! 11 มกราคม, 2566
14 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุวถนนลูกรัง หมู่ 16 (ซอยบ้านแม่ศรี ขาววงศ์ เชื่อม บ้านสำราญ หมู่ 7) Download ! 11 มกราคม, 2566
15 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 (ซอยบ้านพ่อเงาะ) Download ! 11 มกราคม, 2566
16 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล Download ! 11 มกราคม, 2566
17 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 (เส้นโนนอุมุงไปห้วยวังยาง) Download ! 11 มกราคม, 2566
18 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 (ซอยหลังโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ) Download ! 11 มกราคม, 2566
19 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนายสมคิด นามวงศ์) Download ! 11 มกราคม, 2566
20 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 (ซอยบ้านพ่อพรมมา เชื้อชัย) Download ! 11 มกราคม, 2566
21 เปิดเผยราคากลางโครงการถนนคสล. บ้านหัวเรือ หมู่ 16 (ซอยบ้านอาจารย์ถาวร อบอุ่น) Download ! 10 มกราคม, 2566
22 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวเรือ หมู่ 1 (เส้นหน้าวัดหัวเรือ) Download ! 10 มกราคม, 2566
23 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวเรือ หมู่ 3 (เส้นหลังโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ) Download ! 10 มกราคม, 2566
24 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ซอย 1 เส้นหน้าโรงเรียนบ้านหนองยาง) Download ! 10 มกราคม, 2566
25 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสำราญ หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายสมหมาย เฝ้าทรัพย์ฯ) Download ! 10 มกราคม, 2566
26 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองจำนัก หมู่ที่ 8 (บ้านหนองจำนัก เชื่อมทุ่งขามใต้) Download ! 10 มกราคม, 2566
27 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านค้อ หมู่ที่ 9 (เส้นกลางบ้าน) Download ! 10 มกราคม, 2566
28 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวเรือ หมู่ 11 (ซอย 1 บ้านหัวเรือ) Download ! 10 มกราคม, 2566