ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 19 พฤษภาคม, 2566
  • ลิงค์กระจายข่าว:

กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุก

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2566 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ได้ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุก และมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคม ณ ศาลากลางบ้านบ้านน้องมุก หมู่ที่ 2 ค่ะ