ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 12 พฤษภาคม, 2566
  • ลิงค์กระจายข่าว:

มอบสิ่งของให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2566 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการอบต.หัวเรือ ลงพื้นที่บ้านหัวเรือ หมู่ 11 เพื่อมอบสิ่งของให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีส.อบต.หมู่ 11 ร่วมมอบในครั้งนี้ด้วยค่ะ