ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 12 พฤษภาคม, 2566
  • ลิงค์กระจายข่าว:

พิธีมอบถุงพระราชทาน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ นางสาววิจิตร สำรวมจิตร ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานให้กับให้กับประชาชนผู้ที่ประสบวาตภัย โดยตำบลหัวเรือจำนวน 56 ราย และตำบลขี้เหล็กจำนวน 13 ราย โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ กำนันตำบลหัวเรือ กำนันตำบลขี้เหล็ก คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.ขี้เหล็ก และฝ่ายปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ