ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 12 พฤษภาคม, 2566
  • ลิงค์กระจายข่าว:

กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือเดือนพฤษภาคม

วันนี้ 9 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ นำโดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ ในกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ พร้อมกับมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ซึ่งกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือในวันนี้ ได้ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz และNBT UBON จัดกิจกรรมในโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (PRD 2 ON Ground 2023) ณ วัดหัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานีค่ะ