ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 12 พฤษภาคม, 2566
  • ลิงค์กระจายข่าว:

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

วันนี้ 28 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมและกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 13 อุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการอบต.ขี้เหล็ก หัวหน้าส่วนราชการอบต.โนนกาหลง เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ด้วยค่ะ